Svi sistemi funkcionišu

Websites
100 % rada
Jul 2023100% rada
Aug 2023100% rada
Sep 2023100% rada
North America Game Servers
100 % rada
Jul 2023100% rada
Aug 2023100% rada
Sep 2023100% rada
Europe Game Servers
100 % rada
Jul 2023100% rada
Aug 2023100% rada
Sep 2023100% rada
Asia Pacific Game Servers
100 % rada
Jul 2023100% rada
Aug 2023100% rada
Sep 2023100% rada
MySQL Databases
100 % rada
Jul 2023100% rada
Aug 2023100% rada
Sep 2023100% rada
Web Hosting
100 % rada
Jul 2023100% rada
Aug 2023100% rada
Sep 2023100% rada

Istorija obaveštenja

Sep 2023

Ovog meseca nema obaveštenja

Aug 2023

Ovog meseca nema obaveštenja

Jul 2023

Ovog meseca nema obaveštenja

Jul 2023 do Sep 2023